Artikels over "gezondheidszorg"

Editoriaal MagUZA 118: I, Robot

Oktober 2019

Mijn vakantieliteratuur van de voorbije zomer: “I, Robot” van Isaac Asimov, een science fiction boek uit 1940, en “China’s new normal” van Pascal Coppens uit 2019, voor westerlingen een futuristisch boek over hoe China de standaard zet voor innovatie. 

Editoriaal MagUZA 115: Slimme geneeskunde

Januari 2019

‘Precisiegeneeskunde’ heeft als doel behandelingen aan te passen aan de individuele kenmerken van een patiënt.

Editoriaal MagUZA 114: Dimensies van kwaliteit

oktober 2018

Van 16 tot 20 juli werd het UZA-kwaliteitsbeleid opnieuw grondig doorgelicht door zes JCI-auditoren. Ondanks overheidsbesparingen, de toename van de medische complexiteit, registratiestress en de samenloop van verschillende strategische projecten, werden we met glans geaccrediteerd voor een nieuwe periode van drie jaar.

Editoriaal MagUZA 113: Chronische netwerken

Juli 2018

De hervorming van de gezondheidszorg die in gang is gezet, is vooral een hervorming in de ziekenhuissector.

Beroepsgeheim?

oktober 2017

Omdat zorgverleners vaak werken met intieme of delicate informatie, zijn ze gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen informatie over patiënten enkel delen in een medische context, verder niet.

U zegt: de Orde der Artsen?

Juli 2017

De Orde der Artsen is een tuchtorgaan voor artsen. Elke arts is wettelijk verplicht zich bij de Orde aan te sluiten. Tot in 2015 heette ze de Orde der Geneesheren, maar doordat er natuurlijk ook veel vrouwelijke artsen zijn, werd de naam aangepast.

Bloed geven? Zeker doen!

Juli 2017

Zo'n 185.000 Vlamingen geven regelmatig bloed. Dat is ook nodig, want dagelijks hebben honderden mensen bloed nodig om te overleven. Vijf veel gestelde vragen over bloed geven.

Een referentiecentrum?

april 2017

Een referentiecentrum bestaat uit een team van specialisten en paramedici die gespecialiseerd zijn in een bepaalde aandoening en is erkend door de overheid. Een referentiecentrum is een derdelijnscentrum, wat inhoudt dat patiënten ernaar doorverwezen worden door hun huisarts, specialist of een ander ziekenhuis.

Editoriaal - Hervorming

Januari 2017

Het huidige systeem van gezondheidszorg is niet langer duurzaam door de toenemende kosten in een land met begrotingstekorten en een gigantische overheidsschuld. Minister Maggie De Block heeft daarom een ambitieus hervormingsplan gelanceerd, dat in het eerste kwartaal van 2017 al tot resultaten moet leiden.

E-health en telegeneeskunde: 'Tijd om de knoop door te hakken'

Januari 2017

E-health, e-gezondheid, telegeneeskunde, monitoring vanop afstand … de digitale revolutie zorgt ook in de gezondheidszorg voor grote veranderingen. Hoe ziet prof. dr. Guy Hans, medisch directeur van het UZA, de gezondheidszorg evolueren? Welke voordelen en uitdagingen brengt e-health met zich mee? En waar staan we vandaag?

Telemonitoring: nieuwe evolutie bij diabeteszorg

Oktober 2016

Diabetes type 1 treft steeds jongere kinderen. En bij kinderen vallen de bloedsuikerwaardes nog moeilijker te regelen dan bij volwassenen. Jonge patiëntjes moeten dus nauwer opgevolgd worden door het diabetesteam. Telegeneeskunde, waarbij de bloedsuikerwaardes frequent worden gecontroleerd vanop afstand, kan daarbij bijzonder handig zijn.

Van traditionele naar gezamenlijke zorg: 'Arts en patiënt hebben allebei expertise'

Oktober 2016

De relatie tussen arts en patiënt is de laatste decennia ingrijpend veranderd. De tijd van meneer doktoor en de onmondige patiënt is definitief voorbij. Prof. dr. Filip Van Den Eede, medisch coördinator van de dienst psychiatrie, schetst het nieuwe model van ‘gezamenlijke zorg’.

Editoriaal - Technologie en de essentie

Oktober 2016

Als het over veiligheid en betrouwbaarheid gaat, wordt meestal de vergelijking gemaakt tussen de luchtvaart en de geneeskunde. Futuristen geloven dat technologie dezelfde ingrijpende veranderingen zal teweegbrengen in de geneeskunde.

Agent van het beddenhuis

Juli 2016

573 bedden heeft het UZA. Samen met zijn team zorgt Ken Verheyden, afdelingshoofd onthaal en opnamedienst, ervoor dat die optimaal bezet worden. En dat betekent soms knopen doorhakken.

Geconventioneerd?

Juli 2016

Voor eenzelfde zorgverlening betaalt u bij een geconventioneerde arts soms minder dan bij een niet-geconventioneerde. Hoe komt dat?

Gezondheidsapps: welkom bij dr. Smartphone

Juli 2016

Kijken of een moedervlekje verdacht is, bijhouden hoe actief u bent of zelfs een diagnose stellen: voor alles en nog wat bestaan er gezondheidsapps. Een positieve evolutie of de zoveelste hype?

Digitale hoop

Juli 2016

De voorbije decennia is technologie naar voor geschoven als de mirakeloplossing voor alle problemen in de gezondheidszorg. Maar geneeskunde bleef een kunst die koppig weerstand bood aan computerisering. Tot nu, want we zijn aan het kantelmoment gekomen: digitale gezondheidszorg breekt eindelijk door.

Het juiste diploma?

April 2016

Hoe weet het ziekenhuis zeker dat uw arts of een andere zorgverlener ook werkelijk de juiste diploma’s heeft behaald? Dat gebeurt aan de hand van bronverificatie.

Het ziekenhuis als leerschool

April 2016

In het UZA worden niet alleen patiënten behandeld, er worden ook tal van mensen opgeleid. Zo zijn er permanent 200 specialisten in opleiding actief en doen tot 80 verpleegkundestudenten tegelijk stage. Ook dat verloopt in alle veiligheid.

 

Het UZA groeit, letterlijk en figuurlijk

Januari 2016

Elk jaar stijgt het aantal raadplegingen, opnames, operaties … in het UZA. Ook de infrastructuur groeit mee, met een nieuwe ziekenhuisvleugel in 2015 en nog heel wat toekomstplannen!

Wat we zelf doen ...

Januari 2016

Al vijftien jaar lang bouwt het UZA zonder subsidies en investeren we in nieuwe infrastructuur om betere zorg te kunnen leveren.

DNR?

Oktober 2015

DNR staat voor Do Not Resuscitate (‘Niet reanimeren’). Bij patiënten die zwaar ziek zijn en van wie de situatie uitzichtloos is, kan de behandelende arts beslissen dat de patiënt niet meer gereanimeerd zal worden bij een hartstilstand.

Kom bijtanken in Zorghotel Drie Eiken

Oktober 2015

Toen Anita (69) na een longontsteking het ziekenhuis mocht verlaten, bleek thuis revalideren niet haalbaar. Zorghotel Drie Eiken bood een prima alternatief. 'Ik kwam er mentaal en fysiek tot rust.'

JCI-kwaliteitslabel voor het UZA: 'We blijven continu verbeteren'

Oktober 2015

Grote vreugde in het UZA in augustus: het ziekenhuis kreeg het JCI-label toegekend, een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Ver van mijn bed, denkt u? Toch niet. Juist voor patiënten is het kwaliteitslabel belangrijk.

Moeilijke diagnoses: wie zoekt, die vindt?

Oktober 2015

Patiënten gaan met hun klachten naar de dokter om te weten te komen wat er scheelt. Maar wat als de dokter het ook niet weet? Prof. dr. Didier Ebo (immunologie, allergologie, reumatologie) en prof. dr. François Eyskens (erfelijke metabole aandoeningen) over de soms moeilijke zoektocht naar een diagnose.

Een medisch attest

Juli 2015

Een medisch attest is een getuigschrift dat wordt opgesteld door een arts over een feit van medische aard. De arts stelt het attest op nadat hij de patiënt heeft ondervraagd en onderzocht.

Website vergelijkt ziekenhuizen: kwaliteit zwart op wit

Juli 2015

Op www.zorgkwaliteit.be kunt u vanaf deze zomer de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen vergelijken. Geen hitlijst, maar wel een betrouwbare informatiebron die kan meewegen bij het kiezen van een ziekenhuis.

Kankerscreening redt levens

Juli 2015

Red je met kankerscreening levens of is het dure gezondheidszorg die al bij al weinig oplevert? We leggen de vraag voor aan medisch socioloog prof. dr. Guido Van Hal en oncoloog prof. dr. Marc Peeters.

Indien niet, waarom niet?

Juli 2015

Op 4 juni lanceerde het Vlaams Indicatorenproject zijn website www.zorgkwaliteit.be. Op de website worden de resultaten voorgesteld van de Vlaamse ziekenhuizen voor de behandeling van borstkanker. Ook de resultaten van de patiëntentevredenheidsmetingen zullen voortaan voor iedereen toegankelijk zijn. Andere indicatoren over de geleverde zorg, diagnostiek, behandeling en veilige processen zullen later worden toegevoegd.

1 op 2 ouderen riskeert ondervoeding

April 2015

52 % van de ouderen die in een ziekenhuis worden opgenomen, is ondervoed of op het randje van ondervoeding. 'Terwijl je na een operatie net extra energie nodig hebt om weer te kunnen herstellen.'

Zoeken naar zekerheid

April 2015

Professionele zorg start op basis van communicatie. Net zoals de behandeling van patiënten gebaseerd is op kennis en klinische evidentie, moeten de vaardigheden waarover een arts moet beschikken in de communicatie steeds berusten op evidentie. Als artsen er niet in slagen hun wetenschappelijk onderbouwde keuze voor een behandeling op een oordeelkundige manier te bespreken met de patiënt, hebben ze een deel van hun taak niet volbracht.

Samenwerking tussen ziekenhuizen: gebundelde zorg is betere zorg

Januari 2015

Ziekenhuizen verenigen zich almaar vaker tot grote ziekenhuisnetwerken, om zo efficiënter en aanvullend te kunnen werken. Met welke ziekenhuizen werkt het UZA samen en wat is de meerwaarde daarvan?

UZA meet patiëntentevredenheid: 'Naar een excellente service'

Oktober 2014

Het UZA streeft naar de hoogst bereikbare kwaliteit op het vlak van zorg. Het ziekenhuis verbetert dan ook constant zijn dienstverlening. Dat kan onder meer door te peilen naar de tevredenheid van de patiënten.

Onderfinanciering universitaire ziekenhuizen: teken de petitie!

Juli 2014

De zeven Belgische universitaire ziekenhuizen roepen de bevolking op een petitie te ondertekenen voor een betere financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is immers onmisbaar om aan de patiënt de beste zorg te kunnen geven. Tekent u mee?

Hoge volumes, lage kosten

April 2014

De kosten van onze gezondheidszorg zouden 15% te hoog liggen. Een van de oorzaken zou de prestatiegeneeskunde zijn, waardoor de volumes aan zorg te hoog liggen.

Bekomen in ZorgHotel Drie Eiken

Januari 2014

Naast het UZA wordt tegen begin 2015 een ZorgHotel gebouwd, dat Drie Eiken zal heten. Een ideale tussenstap voor wie na een ziekenhuisopname geen dringende medische zorg meer nodig heeft, maar zich toch nog niet sterk genoeg voelt om naar huis te gaan. 

UZA werkt aan accreditaties

Januari 2014

Als patiënt merkt u het misschien niet, maar in het UZA wordt bovenop het dagelijkse werk, ook hard gewerkt aan het behalen van accreditaties – of kwaliteitslabels. Zodat u als patiënt nog zekerder bent van de beste zorg.

Kennis en kwaliteit - door Johnny Van der Straeten

Januari 2014

Ziekenhuizen worden in België hoofdzakelijk gefinancierd met publieke middelen. Daarom is het terecht dat ze ook publiek verantwoording afleggen over wat ze met die middelen doen. ‘Wat’ doelt dan niet alleen op kwantiteit, maar ook op kwaliteit. 

Prijs en waarde

Juli 2013

De doctrine van de juiste prijs verwijst naar een eerlijke waardering van goederen. De doctrine houdt in dat de prijs van een product de waarde moet reflecteren. Dat is niet hetzelfde als de prijszetting in een vrijemarkteconomie, waarin prijzen reflecteren wat de markt wil betalen.

UZA 2020: Klaar voor de gegevenslawine?

April 2013

Informatie- en communicatietechnologie is essentieel om een ziekenhuis te doen draaien. De ICT-afdeling van het UZA telt niet voor niets 48 voltijdse werkkrachten. Hoe ziet ICT-directeur Geert Smits de toekomst? ‘Langetermijnvoorspellingen zijn erg moeilijk, maar in elk geval neemt de hoeveelheid gegevens, vooral medische gegevens, exponentieel toe.’

'In het UZA ben je geen nummer'

Januari 2013

'Het UZA? Dat vond ik maar een kille fabriek', zegt Jeff. 'Tot ik tien dagen in het ziekenhuis moest verblijven. Het heeft me aangenaam verrast hoe warm en persoonlijk je hier behandeld wordt.'

Internationaal kwaliteitslabel: de puntjes op de i

Januari 2013

In 2014 wil het UZA slagen voor een bijzonder examen: de JCI-accreditatie, een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. ‘Natuurlijk kunnen patiënten nu ook al gerust zijn dat het UZA goed en veilig werkt,’ zegt kwaliteitscoördinator Kristien Van Brussel, ‘maar met JCI zetten we de puntjes op de i.’ 

Gezondheidszorg tegen elke prijs?

Januari 2013

De kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen: de vergrijzing neemt toe en behandelingen worden duurder. Wat brengt de toekomst? We vroegen het aan Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder van het UZA, neuroloog prof. dr. Patrick Cras en oncoloog prof. dr. Marc Peeters. 

Een hedendaagse mythe

Januari 2013

Ons systeem van gezondheidszorg moet structureel worden hervormd. Anders stevent de overheid af op onhoudbare budgettaire tekorten en een oplopende overheidsschuld. Het gezondheidszorgsysteem zal daardoor in elkaar storten als we niet onmiddellijk ingrijpen. Het systeem faalt. Ziedaar een van de mythes van de hedendaagse profeten.

Echt gelukkig zijn

Oktober 2012

Een tijdje geleden, in de file onderweg naar de kust, was ik me ongelooflijk aan het opwinden: waarom nu weer die file, net nu ik met mijn dochter wat quality time heb. En zijn dat daar geen donderwolken? Mijn plan viel in duigen en het einde van de wereld leek wel nabij.

Artsen zonder vakantie: UZA-medewerkers met een missie

Oktober 2012

Artsen Zonder Vakantie (AZV) is een organisatie die medische projecten opstart in Afrika. Ze maakt Belgische artsen, verpleegkundigen, laboranten, kinesisten … warm om twee weken mee te werken en opleiding te geven in die Afrikaanse ziekenhuizen. Vier UZA-medewerkers over hun AZV-missies.

De gemiddelde patiënt

Oktober 2012

Deze zomer kregen alle ziekenhuizen de berekening van hun forfait voor geneesmiddelen in de bus, voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013. Het RIZIV vergoedt met dat forfait driekwart van de frequent gebruikte geneesmiddelen bij gehospitaliseerde patiënten. 

Evidence based medicine: het beste bewijs

Juli 2012

Evidence based medicine of evidence based nursing, misschien hoorde u die termen wel al eens vallen. Het houdt in dat artsen en verpleegkundigen hun beslissingen zo veel mogelijk baseren op wetenschappelijk bewezen kennis. Oude gewoonten worden kritisch bekeken, met als ultieme doel de beste zorg voor de patiënt.

Is er een dokter in het ziekenhuis?

Juli 2012

Volgens een nieuwe studie van het RIZIV dreigt er de volgende jaren een groot huisartsentekort. Er zijn nu 8200 praktiserende huisartsen en de komende tien jaar zouden er minstens 4500 nieuwe huisartsen nodig zijn om het huidige aantal op peil te houden. Minister Laurette Onkelinx wil daarom de beperking op het aantal artsen opheffen. De Vlaamse huisartsen maken meteen van de gelegenheid gebruik om meer inkomen te vragen, om zo het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken.

Nog vijf wachtenden voor u ...

April 2012

Wachten tot u wordt geholpen op de spoedafdeling of de tijd zien voorbijtikken terwijl het tijdstip van uw afspraak al even voorbij is … prettig is het niet. Waarom is wachten in het ziekenhuis soms onvermijdelijk? Een arts en een afdelingshoofd leggen uit.

Supplementen - Dokter, waarom betalen wij?

April 2012

De laatste tijd is er heel wat te doen rond de ziekenhuissupplementen. Waarvoor dienen die extra kosten nu, en wie moet ze wanneer betalen? We vroegen het aan Leo Avonds van de patiëntenadministratie.

Zen en de kunst van het genezen

April 2012

In Vlaanderen wil men de gezondheidsmarkt doorzichtiger maken door accreditering en kwaliteitsindicatoren.

Crash en crasher

Januari 2012

Als je een tijdje in de media werkt, dan is er geen twijfel meer mogelijk: de geschiedenis herhaalt zich altijd weer. En ook de niet-geschiedenis, de non-events. Dat wat nooit de boeken haalt maar desondanks wel gebeurt, opnieuw en opnieuw. 

Een toekomst voor ethische vragen?

Januari 2012

Gevraagd naar de toekomst van de medische ethiek, is ethicus Paulus van Bortel duidelijk: hij hoopt dat er vooral méér medische ethiek zal zijn. ‘We stellen ons in de gezondheidszorg vandaag te weinig ethische vragen.’

Zoekt en gij zult vinden

Januari 2012

De uitgaven voor de gezondheidszorg zijn steeds sneller blijven groeien. Tot nu toe ging men ervan uit dat daardoor ook de kwaliteit steeds zou toenemen. Als dat waar is, hebben we in België binnen twintig jaar veruit de beste zorg ter wereld.

Vandaag assistent, morgen specialist

Oktober 2011

In het UZA werken gemiddeld zo’n 155 artsen-specialisten in opleiding (ASO’s), beter gekend als assistenten. Mag een assistent alles doen wat een erkend specialist doet? En wat als u liever een ‘gewone’ arts aan uw bed hebt?

Hype en hoogmoed

Oktober 2011

In tijden van verlamming en onzekerheid is het gemakkelijker achteruit te kijken dan vooruit. Om Niels Bohr, Nobelprijswinnaar natuurkunde en vader van de nucleaire geneeskunde te citeren: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.’ Daarom kijk ik 25 jaar terug, naar 1986, het jaar waarin ik aan de Universiteit Antwerpen begon te werken.

Klinisch pad: wie doet wat wanneer?

Oktober 2010

Een goede planning is goud waard. Die regel geldt als geen ander in ziekenhuizen, waar almaar meer behandelingen en ingrepen in een vaste structuur - een klinisch pad - worden gegoten. Door alle zorgaspecten precies op elkaar af te stemmen, verloopt de opname zo efficiënt mogelijk.

Geld maakt niet gelukkig

Oktober 2010

Op het eerste gezicht lijken ziekenhuizen onaantrekkelijke ondernemingen. De sector is overgereguleerd en de overheid is zelf een actieve ondernemer. Artsenassociaties hebben veel macht, want zij bepalen de activiteit. Patiënten hebben hoge verwachtingen en toenemende eisen. De snelle vooruitgang in medische technologie doet de kosten steeds sneller stijgen. Wie wil in die sector investeren?

Leve België

Juli 2010

De timing kon niet slechter. Uitgerekend op de dag dat onze communautaire crisis eind april met het ontslag van de regering zijn orgelpunt bereikte, werden in Brussel twee promotiefilmpjes voor België voorgesteld. Met bitter toepasselijke baseline: ‘Belgium... Beyond expectations’.